www.cms-cs.ro

Colegiul Medicilor Dentiști din România este organizat și reprezentat la nivel național și județean, prin colegiile teritoriale. Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii, precum și autonomie funcțională, organizatorică și financiară, în condițiile legii. Sediul colegiului teritorial este în reședința de județ. Colegiul Medicilor Dentiști Caraș- Severin cuprinde toți medicii dentiști cu drept de liberă practică pe teritoriul județului Caraș-Severin.

C olegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează și funcționează în baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul și supravegherea exercitării profesiunii de medic stomatolog, ca profesie liberală de practică publică autorizată și aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei. Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului stomatolog în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii stomatologi a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.

Câteva cuvinte

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI CARAȘ-SEVERIN Secretariat 0742316498 Presedinte 0745861515 colegiulmedicilorstomatologics @outlook.com

Colegiul Medicilor Stomatologi Caraș-Severin

Linkuri utile Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caras Severin Directia de Sanatate Publica – Caras Severin Avizarea anuală a certificatului de membru este obligatorie conform art. 491 din legea 95/2006 Avizarea anuală a certificatului de membru Stimați membri, Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Stomatologi Caraș-Severin va avea loc pe data de 16/03/2024 la ora 09:00 la sediul UBB Reșița Adunare Generală
 Colegiul Medicilor Dentiști din România este organizat și reprezentat la nivel național și județean, prin colegiile teritoriale. Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii, precum și autonomie funcțională, organizatorică și financiară, în condițiile legii. Sediul colegiului teritorial este în reședința de județ. Colegiul Medicilor Dentiști Caraș-Severin cuprinde toți medicii dentiști cu drept de liberă practică pe teritoriul județului Caraș-Severin.    Despre noi Membrii ,           Consiliu și Birou Executiv

C olegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează și funcționează în baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul și supravegherea exercitării profesiunii de medic stomatolog, ca profesie liberală de practică publică autorizată și aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei. Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului stomatolog în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii stomatologi a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.

Câteva cuvinte

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI CARAȘ-SEVERIN Secretariat 0742316498 Presedinte 0745861515 colegiulmedicilorstomatologics @outlook.com

Colegiul Medicilor Stomatologi Caraș-Severin

www.cms-cs.ro

Linkuri utile Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caras Severin Directia de Sanatate Publica – Caras Severin Stimați membri, Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Stomatologi Caraș-Severin va avea loc pe data de 16/03/2024 la ora 09:00 la sediul UBB Reșița Adunare Generală